2017: Vietnam Zero Waste Alliance được thành lập. VZWA có 7 tổ chức thành viên nòng cốt và 25 tổ chức liên kết trải khắp ba miền Bắc, Nam, Trung.