Quyền riêng tư

Liên minh Toàn cầu về Giải pháp Thay thế Lò đốt (GAIA) cam kết bảo vệ thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi và đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi nhận được. Chính sách bảo mật này xác định cách GAIA sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web này, khi đăng ký danh sách liên hệ của chúng tôi, thực hiện hành động trực tuyến do chúng tôi tài trợ hoặc đóng góp.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn đóng góp hoặc gửi thông tin bằng biểu mẫu trực tuyến (ví dụ: đăng ký nhận bản tin, hành động khẩn cấp, v.v.), GAIA có thể thu thập bất kỳ thông tin nào sau đây mà bạn đã cung cấp:

  • Thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký một trong các bản tin hoặc sự kiện của chúng tôi (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn);
  • Thông tin mà bạn cung cấp khi đóng góp cho GAIA (ví dụ: tên, thông tin liên hệ của bạn);
  • Thông tin mà bạn cung cấp khi điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc các cảnh báo hành động trên trang web (ví dụ: tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn);
  • Thông tin liên quan đến khả năng cung cấp bản tin và trải nghiệm người dùng (ví dụ: nếu được mở, các liên kết được nhấp vào).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

GAIA có thể sử dụng thông tin của bạn để:

  • Sau khi đăng ký một trong các bản tin của GAIA, GAIA sẽ đăng ký bạn vào danh sách gửi thư để nhận bản tin, cảnh báo hành động, lời mời tham gia sự kiện và hội thảo trên web cũng như kháng nghị;
  • Thừa nhận sự đóng góp của bạn;
  • Hiểu, cải thiện và tối ưu hóa giao tiếp qua email và trải nghiệm liên quan của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách thực hiện phân tích và thực hiện nghiên cứu;
  • Hỗ trợ các câu hỏi hoặc yêu cầu.

Tất cả thông tin người dùng của chúng tôi, không chỉ thông tin nhạy cảm được đề cập ở trên, được giới hạn cho chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể. Tất cả các cơ sở dữ liệu của chúng tôi đều được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo rằng người dùng trái phép không thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm theo yêu cầu pháp lý.

Nhà cung cấp bên thứ ba

Để sử dụng một số tính năng nhất định của trang web của GAIA (chẳng hạn như quyên góp trực tuyến và đăng ký sự kiện), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin, bao gồm địa chỉ email để đăng ký hội thảo trên web và thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng cho bên xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi Paypal để tạo điều kiện xử lý các khoản đóng góp. Tất cả thông tin sẽ được thu thập trực tiếp bởi các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba theo chính sách bảo mật của họ.

Cookies

Trang web của GAIA sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Đọc thêm và thay đổi cài đặt cookie của bạn tại https://policies.google.com/privacy?hl=en  

Liên kết đến các trang web khác

Bất kỳ trang web hoặc email nào được GAIA kiểm soát và tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ có tên và biểu tượng GAIA nổi bật. Tuy nhiên, trang web và email của chúng tôi đôi khi cũng có thể mời những người ủng hộ thực hiện các hành động trực tuyến thông qua các trang web do bên thứ ba điều hành, chẳng hạn như một phần của sự hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận khác hoạt động trong cùng một vấn đề. Xin lưu ý rằng khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó hoặc cách nó xử lý thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các đối tác và trang web mà chúng tôi hợp tác đều đáng tin cậy, nhưng việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và các trang web đó không bị điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn luôn thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Chia sẻ thông tin

GAIA sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, trang web và email của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba.


Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Chính sách quyền riêng tư dành cho trẻ vị thành niên

Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không nhập thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

Bạn chấp nhận các điều khoản

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của GAIA. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang này. Vui lòng xem lại chính sách mỗi khi bạn cân nhắc việc cung cấp thông tin cá nhân.

Chọn không tham gia

Bất cứ lúc nào, bạn có thể yêu cầu một bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: info@no-burn.org. Để đảm bảo quyền riêng tư của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi chia sẻ thông tin đó với bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Nếu bạn muốn ngừng nhận email từ GAIA bất kỳ lúc nào, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ bản tin nào của chúng tôi. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: info@no-burn.org.