việc làm

Các thành viên GAIA là những người thực hành khả năng phục hồi

Chúng tôi cam kết trở thành một mạng lưới toàn cầu với đội ngũ nhân viên tại địa phương làm việc tại các khu vực của họ. Nếu bạn là người thực hành tính kiên cường, chúng tôi muốn bạn tham gia, dù bạn ở đâu.