1958 University Avenue
Berkeley, CA 94704 USA Điện thoại: +1 510 883 9490 info@no-burn.org
100s
cam kết của Thành phố Không Rác thải
14
liên minh xây dựng phong trào được thành lập
"Các cuộc khủng hoảng chồng chéo trong thời đại của chúng ta là cơ hội để xây dựng các thành phố có khả năng chống chịu tốt hơn bằng cách thực hiện các mô hình không chất thải.
Tài nguyên mới nhất

Thông Cáo Báo Chí

NHẬN THÔNG TIN

Đăng ký Bản tin Toàn cầu của chúng tôi để cập nhật ngay hôm nay về công việc xuyên khu vực của chúng tôi.