Khả năng chống chịu với khí hậu

GIẢI PHÁP CHO KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU CỦA CHÚNG TÔI

Không chất thải là một giải pháp cơ bản cho cuộc khủng hoảng khí hậu - giảm chất thải, làm phân trộn, tái chế và các điểm nổi bật khác của hệ thống không chất thải được chứng minh là vừa ngăn chặn phát thải vừa cô lập các-bon hiện có. Tuy nhiên, việc giảm phát thải chỉ là một phần của phương trình. Các lợi ích kinh tế, xã hội và sức khỏe mà không chất thải mang lại cho các thành phố là cốt lõi để tạo ra các xã hội mạnh mẽ và kiên cường mà chúng ta cần khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Bằng cách xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu, các thành phố không chỉ tồn tại được mà còn phát triển.

TẠO THÀNH PHỐ CỨU HỘ

Chiến lược không chất thải nên là một phần trọng tâm của kế hoạch chống chịu với khí hậu của bất kỳ đô thị nào vì chúng giúp các thành phố vượt qua thiên tai. Các khu vực trũng thấp dễ bị ngập lụt là một ví dụ điển hình, vì hậu quả của lũ lụt liên tục ngày càng trầm trọng hơn do chất thải nhựa làm tắc nghẽn cống rãnh. Bằng cách thực hiện một hệ thống không rác thải tại các khu vực dễ bị ngập lụt nhất, người dân sẽ không phải lo lắng về việc bị ngập trong ô nhiễm nhựa hoặc các tác động đến sức khỏe cộng đồng đi kèm với nó. Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng cho phép các thành phố chống chọi tốt hơn với các cơn bão - vốn đang gia tăng cường độ do biến đổi khí hậu - chúng có thể trở nên bền vững và chống chịu tốt hơn.

Ngày nay, nền kinh tế vật liệu của chúng ta - khai thác, chế biến và sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô - chịu trách nhiệm về phần lớn vấn đề khí hậu của chúng ta, chiếm tới 62% lượng khí nhà kính (GHG) toàn cầu. Tiềm năng giảm thiểu KNK của việc quản lý vật liệu thông qua các chiến lược không chất thải là rất lớn và là chìa khóa để tạo ra một tương lai trung hòa cacbon.

© Rommel Cabrera / GAIA

QUẢN LÝ PHÒNG VẬT LIỆU

Chất thải hữu cơ

Khí mê-tan, một khí nhà kính mạnh gấp 84 lần CO2 trong khoảng thời gian 20 năm, là chất thải hữu cơ tạo ra khi đi đến bãi chôn lấp. Hiện tại, người ta ước tính rằng 12% đóng góp khí mê-tan toàn cầu của chúng ta đến từ các bãi chôn lấp, đây vẫn là nguồn chính để quản lý chất hữu cơ cho các thành phố. Bằng cách chuyển thức ăn thừa để làm phân trộn thay vì chôn lấp, các thành phố trên toàn cầu có thể đạt được những bước tiến dài trong việc giảm lãng phí thực phẩm. Trong 30 năm tới, việc ngăn chặn lãng phí thực phẩm trên toàn cầu có thể giảm phát thải 70.53 gigatonnes CO2, trở thành một trong những giải pháp thiết yếu nhất cho cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngoài việc hạn chế sản xuất khí mê-tan toàn cầu, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phân trộn cải thiện chất lượng đất và cho phép nó cô lập nhiều carbon hơn từ khí quyển. Trong 25 năm, đất lành có thể cô lập hơn 10% lượng khí thải do con người gây ra hàng năm.

Tránh lãng phí và KNK thông qua tái sử dụng

Bao bì tái sử dụng tạo ra lượng khí thải carbon ít hơn nhiều so với bao bì sử dụng một lần, chiếm 36% chất thải rắn đô thị và được ước tính là gây phát thải khí nhà kính nhiều hơn so với ngành hàng không toàn cầu.