Công việc của chúng ta

Thúc đẩy sự thay đổi toàn cầu hướng tới công bằng môi trường

GAIA hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi nền kinh tế tuyến tính và khai thác hiện tại của chúng ta và hướng tới một hệ thống vòng tròn hỗ trợ quyền của mọi người được hưởng một môi trường an toàn và lành mạnh. Điều này đòi hỏi phải chống ô nhiễm và xây dựng các giải pháp tái tạo ở các thành phố thông qua các chiến dịch địa phương, thay đổi chính sách và tài chính, các sáng kiến ​​nghiên cứu và truyền thông, cũng như xây dựng phong trào. Chúng tôi làm việc dựa trên bốn điểm can thiệp chính: thiêu hủy, không rác thải, nhựa và khí hậu.

Hoạt động khí hậu

Chúng tôi xây dựng các giải pháp khí hậu ở các thành phố trên toàn thế giới bằng cách làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng để thực hiện các kế hoạch hành động về chất thải và khí hậu nhằm tạo việc làm và giảm lượng khí thải trong toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi tăng cường phong trào đòi công bằng khí hậu từ dưới lên và chứng minh những tác động tích cực đến khí hậu của các giải pháp không chất thải nhằm thay đổi chính sách.

Không chất thải

Không lãng phí là một giải pháp đạo đức và hiệu quả cho nền kinh tế khai thác hiện tại đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng khí hậu của chúng ta, được thành lập dựa trên các nguyên tắc tái tạo, tôn trọng thiên nhiên cũng như công bằng xã hội và môi trường. GAIA từ lâu đã đi đầu trong cuộc cách mạng không rác thải, thúc đẩy các chính sách, cơ sở hạ tầng và chương trình không chỉ giải quyết khủng hoảng khí hậu thông qua các chiến lược giảm thiểu rác thải mà còn đóng góp cho một xã hội công bằng và bình đẳng hơn.

NHỰA

Với các cuộc thảo luận quốc tế về một hiệp ước nhựa toàn cầu đang diễn ra, công việc của GAIA về nhựa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang thúc đẩy một hiệp ước táo bạo, mang tính ràng buộc—một hiệp ước chấm dứt tình trạng ô nhiễm nhựa trong toàn bộ vòng đời của nhựa, ngăn ngừa tác hại thêm đối với sức khỏe hành tinh của chúng ta bằng cách giảm đáng kể việc sản xuất nhựa, đồng thời đặt quyền của người nhặt rác và công lý môi trường lên hàng đầu.

Thiêu đốt

Chúng tôi hỗ trợ các chiến dịch cấp cơ sở nhằm đóng cửa các lò đốt hiện có và các công nghệ đốt khác, ngăn chặn sự phát triển của các lò đốt mới và hỗ trợ các cộng đồng tuyến đầu tổ chức chống lại chất thải và ô nhiễm.

Hồ sơ thành công của mạng lưới của chúng tôi thể hiện sức mạnh của các giải pháp cơ bản để bảo vệ hành tinh của chúng ta và nâng cao quyền và phúc lợi của tất cả cộng đồng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của ô nhiễm và khai thác.