tặng

Quỹ chuyển đổi cộng đồng

Khi chúng tôi hồi sinh cộng đồng của mình thông qua các nỗ lực phục hồi COVID-19, chúng tôi có cơ hội chuyển đổi sang hệ thống không chất thải và giải quyết những bất công do chất thải gây ra. Khoản đóng góp của bạn hỗ trợ GAIA và các nhà lãnh đạo cấp cơ sở đáng kinh ngạc chống lại ô nhiễm, xây dựng các phong trào và biến các thành phố thành những nơi tập trung vào sức mạnh cộng đồng, quyền của người lao động, công bằng chủng tộc, bình đẳng giới, tính bền vững và khả năng phục hồi.