Châu Á - Thái Bình Dương

GAIA TẠI CHÂU Á PACIFIC

Bị đổ lỗi sai là nguồn gây ô nhiễm và mối liên hệ của cuộc khủng hoảng nhựa của chúng ta, khu vực Châu Á Thái Bình Dương có đầy những ví dụ phản bác lại câu chuyện này do một hệ thống buôn bán chất thải bất công giữa các quốc gia gây ra. Công việc của GAIA tại Châu Á Thái Bình Dương tập trung vào việc làm nổi bật và hỗ trợ nhiều giải pháp không rác thải sáng tạo và tại chỗ. Công việc của chúng tôi cũng tìm cách khắc phục những bất công mang tính hệ thống của buôn bán chất thải toàn cầu - vốn phụ thuộc vào lao động giá rẻ và các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường thấp hơn ở các nước đang phát triển - bằng cách ngừng buôn bán chất thải và chấm dứt việc đốt các công nghệ như lò đốt rác xuất khẩu từ các nước trên Toàn cầu Bắc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Ảnh của Rommel Cabrera

Trong khoảng thời gian 20 năm, GAIA Châu Á Thái Bình Dương đã đóng cửa thành công 19 dự án và đề xuất về lò đốt, tác động đến các chính phủ để phân bổ ngân sách hàng năm hướng tới việc bao gồm các công ty thu gom rác thải và các địa điểm không có rác thải ở một số thành phố, tăng cường luật trách nhiệm của nhà sản xuất thông qua kiểm toán thương hiệu ở Ấn Độ , và thực hiện lệnh cấm rác thải nhựa trên toàn khu vực.

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ GAIA TẠI CHÂU Á PACIFIC

BẢN TIN VÙNG

Đăng ký Bản tin Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của GAIA để cập nhật ngay hôm nay về công việc trong khu vực của chúng tôi ..