Không có chất thải để không phát thải

Cách Giảm Rác thải là một Gamechanger về Khí hậu

Một báo cáo mới của Liên minh toàn cầu về các giải pháp thay thế cho lò đốt (GAIA) cung cấp bằng chứng rõ ràng và toàn diện nhất cho đến nay về việc quản lý chất thải tốt hơn là quan trọng như thế nào đối với cuộc chiến chống khí hậu, đồng thời xây dựng khả năng phục hồi, tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển.

Nghiên cứu trường hợp thành phố

Báo cáo của GAIA đã mô hình hóa khả năng giảm phát thải từ tám thành phố trên khắp thế giới. Họ phát hiện ra rằng trung bình, các thành phố này có thể cắt giảm gần 84% lượng phát thải trong lĩnh vực chất thải bằng cách đưa ra các chính sách không chất thải, với một số, chẳng hạn như São Paulo và Detroit, có thể đạt mức phát thải âm ròng vào năm 2030.

Bandung, Indonesia

Nguồn phát thải khí nhà kính chính của thành phố là từ chất hữu cơ trong các bãi chôn lấp.

Dar es Salaam, Tanzania

Trong kịch bản Đường tới Không có Rác thải, Dar es Salaam sẽ đạt được mức tăng tỷ lệ chuyển hướng tổng thể từ 0% -50%, tránh phát thải khí hậu hàng năm 1,889,583 tấn vào năm 2030.

Detroit, Hoa Kỳ

Thông qua việc áp dụng các phương pháp không chất thải, Detroit có thể đạt được mức phát thải thuần âm của ngành vào năm 2030.

Durban, Nam Phi

Trong kịch bản Road to Zero Waste, eThekwini sẽ đạt được mức tăng tỷ lệ chuyển hướng tổng thể từ 11% lên 47%, tránh phát thải KNK hàng năm 1.5 tấn vào năm 2030.

Lviv, Ukraina

Các nhà hoạt động không chất thải ở Lviv, Ukraine đang hỗ trợ ứng phó khẩn cấp. Thành phố có thể giảm 93% lượng phát thải KNK của ngành vào năm 2030.

São Paulo, Brazil

São Paulo có thể đạt được mức phát thải âm ròng trong lĩnh vực này vào năm 2030, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm tốt cho lĩnh vực chất thải phi chính thức.

Seoul, Hàn Quốc

Phần lớn lượng khí thải từ lĩnh vực rác thải của Seoul đến từ quá trình đốt chất thải.

Temuco, Chi-lê

Temuco sẽ đạt được mức tăng tỷ lệ chuyển hướng tổng thể từ 2% lên 55%, tránh phát thải khí nhà kính hàng năm thêm 64,000 tấn vào năm 2030.

Sự kiện ra mắt ảo

Khởi chạy Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu
Khởi chạy tại Hoa Kỳ, Canada, Mỹ Latinh