Zero Waste Youth Negros Oriental, Philippines

Thanh niên dẫn đường

Cho tháng tám #Gặp gỡThành viên của chúng tôi, chúng tôi đã đến một tỉnh ở Philippines để giới thiệu với bạn Zero Waste Youth Negros Oriental.
Những người trẻ này đang dẫn đường không chỉ cho các bạn đồng lứa của họ mà còn cho các tổ chức học thuật tổ chức các dự án bền vững với sự hợp tác của Không bị vỡ khỏi nhựa, Cuộc chiến chống chất thải - Giải phóng khỏi nhựa Negros Oriental, kinaiyahan, TELUS International Philippines và nhiều hơn nữa.
Tìm hiểu về các sáng kiến ​​tuyệt vời của họ - từ khuôn viên trường, đường phố và bãi biển.
Nhóm GAIA rất vui được xem thêm các tác phẩm của họ!