Chất thải để đốt cháy năng lượng, một mối đe dọa ngày càng tăng đối với Zimbabwe

Ý kiến ​​của Mikhail Aruberito | Trung tâm Phát triển Thay thế

Đầu năm nay, một doanh nhân đến từ Harare, Zimbabwe, đã giành được giải thưởng cho dự án Xử lý chất thải thành năng lượng (WtE) nhằm đốt chất thải để sản xuất năng lượng. Dự án WtE vẫn đang ở giai đoạn đầu và có rất ít thông tin về dự án trong phạm vi công cộng. Đáng buồn thay, đây không phải là đề xuất đầu tiên cho một dự án WtE ở Zimbabwe. Công nghệ này đã được đề xuất trên các nền tảng khác nhau trong nước và được coi là một sự phát triển tích cực đối với công chúng, không để ý đến sự phân nhánh. 

Vào năm 2019, Chính phủ Zimbabwe (GoZ) và Hội đồng thành phố Harare đã mời một công ty Hà Lan, Integrated Energy BV (IEBV), xây dựng một nhà máy WtE ở Pomona, trị giá hơn 120 triệu Euro, trên quá trình xây dựng, vận hành và sắp xếp chuyển nhượng. Công ty đã ký một biên bản ghi nhớ với Chính phủ thông qua Bộ Chính quyền địa phương, Công trình Công cộng và Nhà ở Quốc gia. May mắn thay, không có sự phát triển thêm nào được thực hiện với dự án này cho đến nay. 

Hơn nữa, Chính phủ Zimbabwe đã công bố Khoản đóng góp do Quốc gia xác định (NDC) sửa đổi trong năm nay. Đốt chất thải được coi là một dự án năng lượng tái tạo và là một trong những biện pháp giảm thiểu quản lý chất thải, với kế hoạch xây dựng các dự án năng lượng thải ở các thành phố lớn của đất nước. Việc chỉ định đốt chất thải là “năng lượng tái tạo” trợ cấp cho một hoạt động sử dụng năng lượng kém hiệu quả và gây ô nhiễm độc hại. Việc xác định sai lầm của việc đốt chất thải là tái tạo đang thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các dự án năng lượng tái tạo thực sự như năng lượng mặt trời. GoZ nên tập trung vào các dự án quản lý chất thải như tái chế, làm phân trộn và các chiến lược không chất thải khác để tạo ra một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn. 

Ethiopia cho thấy khả năng tồn tại của một dự án WtE ở Zimbabwe. Cơ sở ở Addis Ababa đã hoạt động không liên tục và chỉ đáp ứng một phần năng lượng dự kiến ​​tạo ra do lượng chất thải hữu cơ cao của đất nước. Việc thiếu nhận thức về việc tạo ra điện từ đốt chất thải đòi hỏi xã hội dân sự phải đặt câu hỏi về khái niệm đốt chất thải như một hình thức sản xuất năng lượng tái tạo và thay thế bằng cách tập trung vào độc tính có hại của việc đốt chất thải vào khí quyển và chỉ ra phương pháp thay thế năng lượng tái tạo tốt hơn cho chất thải thiêu hủy.

Trung tâm Phát triển Thay thế (CAD) đã theo dõi đề xuất WtE gần đây từ doanh nhân đến từ Harare. Theo một cơ quan có thẩm quyền trong Hội đồng thành phố Harare, dự án vẫn đang ở giai đoạn tham vấn. Giai đoạn này liên quan đến thành phố Harare và Cơ quan Quản lý Môi trường (EMA) để đánh giá xem liệu dự án có đáp ứng các yêu cầu và nghĩa vụ quy định hay không. Xã hội dân sự phải can thiệp bằng cách thẩm vấn tính bền vững và tính khả thi của dự án WtE và huy động cộng đồng bị ảnh hưởng nơi dự án được lên kế hoạch xây dựng.

CAD đang nghiên cứu toàn bộ phạm vi của dự án và vị trí. Mục tiêu của chúng tôi là ngừng thực hiện dự án. Đốt chất thải để tạo ra điện ở Harare Metropolitan không sạch và cũng không tái tạo được. Đốt chất thải là một khoản đầu tư rủi ro với chi phí vận hành cao hơn, được truyền lại cho người dân. Ô nhiễm do đốt rác khiến các cộng đồng gần lò đốt rác thải ra các khí độc hại gây hiệu ứng nhà kính như dioxin, chì và thủy ngân. Đốt rác để sản xuất điện được coi là có hại hơn đốt than. 

Chúng tôi có trách nhiệm phải cảnh tỉnh người dân Harare và công chúng về kết quả không mong muốn của dự án năng lượng từ chất thải. Trong nỗ lực thực hiện điều này, Trung tâm Phát triển Thay thế (CAD) sẽ thực hiện kiểm toán chất thải ở thành phố Harare. Việc kiểm toán sẽ nhằm mục đích tạo ra một lộ trình về các nhu cầu cấp thiết và ưu tiên, liên quan đến chất thải trong nước. Trong hoạt động này, tổ chức của chúng tôi sẽ thúc đẩy việc phân loại rác tại nguồn, và kêu gọi loại bỏ rác thải không thể tái chế.

Hơn nữa, CAD cũng sẽ dành thời gian để điều tra các nhà máy nhiệt phân đang hoạt động và ngừng hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi sẽ vận động để tích hợp và công nhận những người nhặt rác ở cấp thành phố. Các chiến dịch nâng cao nhận thức này sẽ cho thấy mức độ của vấn đề rác thải trong nước và chứng minh cách thực hành không rác thải là giải pháp tốt hơn các biện pháp khắc phục nhanh về công nghệ đang được thúc đẩy trên toàn quốc. 

Kết thúc. 

Theo dõi CAD trên Facebook để tìm hiểu thêm về công việc của họ!