Tháng 2002 năm XNUMX - GAIA tổ chức Ngày Hành động Toàn cầu đầu tiên chống lại rác thải và đốt rác. Các tổ chức trên thế giới kêu gọi chấm dứt đốt rác.