Tháng 2001 năm XNUMX - GAIA khởi động chiến dịch toàn cầu đầu tiên của mình để ngăn Ngân hàng Thế giới tài trợ cho các lò đốt.