Tháng 2000 năm 23 - Cuộc họp GAIA đầu tiên tại Johannesburg, Nam Phi với các tổ chức từ XNUMX quốc gia