Năm 2019: Liên minh Châu Âu chính thức phê duyệt Chỉ thị về nhựa sử dụng một lần vào tháng 2019 năm XNUMX.