2018-2019 - Các lò đốt lớn đóng cửa ở Detroit, Michigan và Los Angeles County, California, một phần của xu hướng đóng cửa các lò đốt ở các thành phố của Hoa Kỳ ngày càng tăng