2016: GAIA giúp khởi động phong trào Không sử dụng nhựa (BFFP), tập hợp một liên minh thúc đẩy các giải pháp thượng nguồn và dựa trên công lý cho cuộc khủng hoảng nhựa toàn cầu.