2010: Zero Waste Himalaya được thành lập với tư cách là một tập thể dành cho các nhóm và cá nhân trên khắp vùng núi Himalaya.