2009: Liên minh toàn cầu về những người chọn / tái chế và đồng minh khởi động công việc chính sách quốc tế với các phái đoàn tham dự các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc.