2007 - Brazil thắng kiện tại WTO bảo vệ lệnh cấm nhập khẩu lốp xe đã qua sử dụng bị nung trong lò xi măng