2002: Bangladesh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm túi nhựa.