2002: Làn sóng mới của hơn 100 đề xuất về lò đốt bị ngăn chặn trên khắp Hoa Kỳ và Canada từ năm 2002 đến năm 2012