Xử lý chất thải thành năng lượng không có chỗ đứng ở châu Phi

Châu Phi - Lò đốt và lò nung xi măng -

Là lục địa có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới, Châu Phi đã gặp phải những thách thức lớn trong việc thực hiện một hệ thống quản lý chất thải rắn hợp lý. Các phương tiện truyền thông và một số tổ chức quốc tế bao gồm Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đốt rác thải ở Châu Phi, mà không chỉ ra tác hại của việc đốt rác đối với sức khỏe con người và môi trường.