Loạt bài tóm tắt 5 của UNEA: Đốt chất thải và đốt chất thải trong lò nung xi măng

- Lò đốt và lò nung xi măng -

Đốt chất thải gây ô nhiễm khí hậu và các hóa chất độc hại khác, và là phương pháp sản xuất năng lượng ít hiệu quả nhất và tốn kém nhất. Một hiệp ước về nhựa phải thông qua một lệnh cấm đối với các lò đốt mới và khuyến khích lộ trình loại bỏ tất cả các lò đốt hiện có vào năm 2030.

ngăn khói