Loạt bài tóm tắt 5 của UNEA: Buôn bán chất thải nhựa

- Nhựa -

Các nhà xuất khẩu hàng đầu như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Nhật Bản và Úc đang đặt gánh nặng độc hại không tương xứng lên môi trường và cộng đồng ở các nước nhập khẩu. Hiệp ước Nhựa Toàn cầu có thể ban hành các biện pháp chặt chẽ hơn đối với việc buôn bán chất thải để ngăn chặn những bất công về môi trường.