Loạt bài tóm tắt 5 của UNEA: Hóa chất “tái chế” và nhựa thành nhiên liệu

- Tái chế hóa chất -

Đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp và xã hội dân sự nhằm giảm sản xuất nhựa và nhận thức rõ hơn về các giới hạn của tái chế cơ học, ngành công nghiệp hóa dầu đã bán hóa chất “tái chế” và “nhựa thành nhiên liệu” như một giải pháp chính cho ô nhiễm nhựa. Tuy nhiên, sau hàng tỷ đô la và nhiều thập kỷ phát triển, những cách tiếp cận này không hoạt động như quảng cáo. Một hiệp ước nhựa có thể bị phá hoại nếu nó chấp nhận các giải pháp sai lầm được ngành công nghiệp hậu thuẫn này.