Bảy giải pháp chính để chôn lấp khí mê-tan

Châu Phi - Bãi rác -

Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy chúng ta phải giải quyết lượng khí thải mêtan để giữ cho hành tinh nóng lên trong tầm kiểm soát. Mêtan là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn carbon dioxide, và phần lớn trong số đó đến từ chất thải hữu cơ trong các bãi chôn lấp. Tin tốt là chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách đơn giản và dễ dàng mà không lãng phí. Bằng cách ngăn chặn chất thải hữu cơ bị chôn lấp, chúng ta có thể bảo vệ khí hậu VÀ cải thiện hệ thống thực phẩm của chúng ta. Đọc tờ thông tin và blog của chúng tôi để biết thêm chi tiết.