Tái chế là không đủ

Châu Phi - Nhựa -

GAIA, với sự giúp đỡ của các đối tác cốt lõi trên toàn cầu, đã nghiên cứu sâu rộng về tình trạng tái chế nhựa trên toàn thế giới, và những tác động trước mắt và tiềm năng lâu dài của lệnh cấm của Trung Quốc. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng cách thực sự duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa trên thế giới là đơn giản tạo ra ít nhựa hơn.