1958 University Avenue
Berkeley, CA 94704 USA Điện thoại: +1 510 883 9490 info@no-burn.org
100s
cam kết của Thành phố Không Rác thải
14
liên minh xây dựng phong trào được thành lập
"Các cuộc khủng hoảng chồng chéo trong thời đại của chúng ta là cơ hội để xây dựng các thành phố có khả năng chống chịu tốt hơn bằng cách thực hiện các mô hình không chất thải.
Tài nguyên mới nhất

Sự kiện mới nhất trong quá khứ

Ưu và nhược điểm của EPR: Bài học từ Pháp/Điểm pháo đài và giới hạn de la REP: le retour d'expérience français/Ventajas e bất tiện de la EPR: Lecciones de Francia

ONLINE

Hội thảo trực tuyến này sẽ rút ra bài học từ kinh nghiệm EPR của Pháp trong lĩnh vực đóng gói và các lĩnh vực khác, đồng thời khám phá xem các chương trình EPR có thể thực sự thúc đẩy tái sử dụng và thiết kế sinh thái khác ở mức độ nào, giảm tái chế chất lượng thấp và đốt nhựa, cũng như tài trợ hiệu quả cho chi phí của cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa 

[COP27] Các vấn đề về khí mê-tan: Thực hiện Cam kết về khí mê-tan toàn cầu về việc giảm thiểu khí mê-tan đầy tham vọng

Nhà trưng bày Chile

Các diễn giả sẽ trình bày những biện pháp nào cần được thực hiện bởi các bên ký kết Hiệp ước Mêtan Toàn cầu để đảm bảo cắt giảm khí mêtan đầy tham vọng và tìm hiểu nhu cầu về các nỗ lực ngoại giao để phát triển một khuôn khổ quản trị quốc tế về giảm thiểu khí mêtan. Diễn giả Tim Grabiel, Luật sư cao cấp, Cơ quan điều tra môi trường Nusa Urbancic, Giám đốc chiến dịch, Thị trường đang thay đổi Mariel Vilella, Giám đốc khí hậu toàn cầu […]

[COP27] Khí mê-tan từ khu vực chất thải: Cơ hội và thách thức để thực hiện Cam kết về khí mê-tan toàn cầu

Thutmose (150) Cairo

Tại COP năm ngoái, hơn một trăm quốc gia đã ký cam kết Toàn cầu về Mêtan (GMP) để giảm phát thải khí mêtan toàn cầu ít nhất 30% so với mức năm 2020 vào năm 2030. Các quốc gia này cần phải tìm ra các chiến lược hiệu quả, hợp lý để đạt được mục tiêu của mình. Lĩnh vực chất thải là nguồn phát thải khí mê-tan lớn thứ ba, chủ yếu từ quá trình thối rữa […]

NHẬN THÔNG TIN

Đăng ký Bản tin Toàn cầu của chúng tôi để cập nhật ngay hôm nay về công việc xuyên khu vực của chúng tôi.