Đánh giá và tóm tắt kỹ thuật tái chế hóa chất

GAIA đã phát hành một phân tích kỹ thuật mới do các kỹ sư hóa học Tiến sĩ Andrew Neil Rollinson và Tiến sĩ Jumoke Oladejo thực hiện. Báo cáo tiết lộ rằng việc tái chế hóa chất là gây ô nhiễm, tiêu tốn nhiều năng lượng và có một hồ sơ về các lỗi kỹ thuật, và kết luận rằng tái chế hóa học không thể là một giải pháp khả thi trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để giải quyết vấn đề nhựa, đặc biệt là ở quy mô cần thiết. 

Với tư cách là đơn vị đồng hành với đánh giá kỹ thuật, GAIA đã phát hành một bản tóm tắt tóm tắt các kết quả chính từ đánh giá kỹ thuật, cũng như một số kết luận khác từ các ấn phẩm trước đây của GAIA và Zero Waste Europe.