Công cụ cộng đồng để tổ chức chống thiêu hủy

 

GAIA US Canada's Công cụ cộng đồng để tổ chức chống thiêu hủy nguồn lực được thiết kế để hỗ trợ các nhà tổ chức và những người ủng hộ cộng đồng trong cả các chiến dịch đốt rác mới và hiện có. Bộ công cụ này được cung cấp thông tin từ kinh nghiệm của các thành viên GAIA trên khắp thế giới, những người đã huy động cộng đồng và đồng minh của chính họ để đấu tranh cho một thế giới không đốt rác thải. 

 

Nó bao gồm thông tin chi tiết về: 

  • Lịch sử đốt rác và các tác động liên tục đến môi trường, sức khỏe và an toàn của nó
  • Cách tìm ra thông tin quan trọng về lò đốt của bạn, bao gồm cách thức hoạt động và ai là người kiểm soát hoạt động tiếp tục của lò đốt 
  • Các chiến lược và tiến trình để tổ chức cộng đồng của bạn đóng cửa lò đốt và hướng dẫn một quá trình chuyển đổi phù hợp cho người lao động và người dân
  • Các nghiên cứu điển hình về hai cộng đồng chống lại việc đốt rác và chôn lấp, có thể cung cấp bản thiết kế cho chiến dịch của riêng bạn