Tái chế hóa chất: Mất tập trung, không phải giải pháp

GAIA đã phát hành một phân tích kỹ thuật mới do các kỹ sư hóa học, Tiến sĩ Andrew Neil Rollinson và Tiến sĩ Jumoke Oladejo. Báo cáo tiết lộ rằng tái chế hóa chất gây ô nhiễm, tiêu tốn nhiều năng lượng và có nhiều lỗi kỹ thuật. Vấn đề ô nhiễm nhựa đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát, với việc ngành công nghiệp nhựa đang có kế hoạch tăng sản lượng mạnh mẽ trong những thập kỷ tới. Chúng ta không còn thời gian hoặc tiền bạc để lãng phí vào các công nghệ sửa chữa lỗi chức năng và tiềm ẩn nguy hiểm như tái chế hóa chất. Khi chúng tôi phục hồi sau sự tàn phá kinh tế của COVID-19, chúng ta phải đầu tư một cách khôn ngoan vào đã được chứng minh, ý thức chung các giải pháp sẽ hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và môi trường an toàn. Không giống như các công nghệ đắt tiền và rủi ro như tái chế hóa chất, đầu tư vào hệ thống không chất thải là cách tiếp cận hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn nhằm giải quyết vấn đề tại nguồn, tạo việc làm tốt và xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng trong nhiều thập kỷ tới.