5 Điều Người Gây Ô Nhiễm Nhựa Không Muốn Bạn Biết Về Tái Chế Hóa Học

Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể giải quyết ô nhiễm nhựa với một công nghệ kỳ diệu. Nghe quá tốt để thành sự thật? Đó là bởi vì nó là như vậy. Dưới đây là 5 điều mà những người gây ô nhiễm nhựa không muốn bạn biết về việc “tái chế” hóa chất.

Được sản xuất với sự hợp tác của Tổ chức Thay đổi Thị trường và Zero Waste Europe. Hoạt hình của Miritte Ben Yitzchak.