Dousing the flames and exposing the facts GAIA Asia Pacific and Vietnam Zero Waste Alliance reveals the truth on Waste Incineration

September 15, 2021 – In a media briefing exclusive for Vietnam journalists, the Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pacific and the Vietnam Zero Waste Alliance (VZWA) launched a Public Service  Announcement (PSA) video revealing uncomfortable truths about waste incineration, also known as Waste-to-Energy incinerators.

Featuring distinguished professor and environmental scientist, Dr. Jorge Emmanuel, the PSA deflates the arguments offered by proponents of incinerators. “Waste-to-energy (WTE) is simply waste incineration in disguise. It burns tonnes of municipal wastes to generate energy while emitting massive amounts of toxic pollutants and greenhouse gases.” 

In the Global South, waste incineration  is being peddled as a quick-fix solution to waste problems. However, its supposed benefits are far outweighed by health, economic, and environmental costs on cities and communities.

In the PSA video, Dr. Emmanuel substantiates the fears and highlights that waste incinerators do fail in living up to their promises. “Even when governments adopt international emission standards, it doesn’t guarantee that dangerous emissions aren’t being released, especially in developing countries where there is no technical capacity to monitor emissions continuously.” 

In Vietnam, incinerators were introduced as a means to control waste produced by rapid urbanization. Dr Xuan Quach, coordinator of VZWA shared, “Vietnam is home to both large and small-scale incinerators. They collectively burn over 500 tonnes of waste a day. It is worrying that even in Europe where standards are high, waste incinerators have been recorded to generate CO2 , dioxins, and furans.”

Incinerators feed on highly combustible waste like plastic. Mostly made from fossil fuels, plastics that are burned in incinerators will add more than 850 million metric tons of greenhouse gases to the atmosphere—equal to the pollution from 189 new 500-megawatt coal-fired power plants. In Vietnam and the rest of Asia, meanwhile, Dr Quach noted that about half of municipal waste is composed of organic discards, which should be composted instead of incinerated.

 “The calorific value and recovery efficiency of waste incinerators are dismal. We burn a lot of useful material to generate insufficient energy.” She expounds, “These facilities also take away resources that can be recycled, reused, or repurposed – and it affects the livelihoods of sectors that rely on recycling and materials recovery.”

A report released by GAIA found that waste incinerators come into conflict with the waste picking sector as it diverts valuable materials such as plastic, cardboard, paper, and textiles away from waste workers and waste pickers thus disrupting their livelihood and source of income.

In the report, “Zero Waste and Economic Recovery: The Job Creation Potential of Zero Waste Solutions,” GAIA estimates that more jobs can be created from repair, reuse, recycling and composting activities, compared to those that just focus on burning and landfilling waste. By adopting zero waste systems, Ho Chi Minh City, for example, would create at least 18,000 jobs.

Reiterating GAIA’s report and the sentiments of communities affected by waste incinerators, Froilan Grate, regional coordinator of GAIA Asia Pacific states, “Waste incineration is not a magical solution. In truth, waste incinerators would add fuel to the already ravaging flames of toxic wastes, air pollution, and climate change. In comparison, by opting for a Zero Waste path, we would save valuable resources, provide employment, and avoid getting locked into long-term contracts that would zap the economies of municipalities dry. For environment, climate and social justice, Zero Waste is the way to go.”

###

“Waste Burning Exposed”  is a 5-minute Public Service Announcement produced by the Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pacific with support from the Pacific Environment. Directed by award-winning Filipino director, Ray Gibraltar with animation and technical support provided by Awestruck Productions – a group of young and talented filmmakers from Negros Oriental, Philippines.

Media Contacts:

Sonia Astudillo, Communications Officer, Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pacific  I sonia@no-burn.org I +63 917 5969286

About GAIA  |  Global Alliance for Incinerator Alternatives is a worldwide alliance of more than 800 grassroots groups, non-governmental organizations, and individuals in over 90 countries whose ultimate vision is a just, toxic-free world without incineration. www.no-burn.org and www.zerowasteworld.org

About Vietnam Zero Waste Alliance  | Vietnam Zero Waste Alliance is a network of organizations and citizens who share a strategy for applying Zero Waste practices to better manage solid waste, reduce plastics, save natural resources and protect Vietnam’s environment. 

Related resources:

IN VIETNAMESE:

Dập tắt ngọn lửa và phơi bày các sự thật

GAIA Châu Á Thái Bình Dương và Liên minh Không Rác Việt Nam tiết lộ sự thật về việc đốt rác 

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 – Trong một cuộc họp báo dành riêng cho các nhà báo Việt Nam, Liên minh Toàn cầu về Giải pháp Thay thế Lò đốt Châu Á Thái Bình Dương  (GAIA)  và Liên minh Không Rác Việt Nam (VZWA) đã đưa ra Thông điệp vì lợi ích của công chúng (PSA) kéo dài 5 phút tiết lộ những sự thật khó chịu về việc đốt rác cũng như các lò đốt rác phát điện. 

Với sự tham gia của giáo sư – nhà khoa học môi trường nổi tiếng, Tiến sĩ Jorge Emmanuel, Thông điệp vì lợi ích của công chúng đã loại bỏ các lập luận của những người ủng hộ lò đốt. “Biến Chất thải thành năng lượng (WTE) chỉ đơn giản là việc đốt chất thải một cách trá hình. Nó đốt hàng tấn chất thải đô thị để tạo ra năng lượng đồng thời thải ra một lượng lớn chất ô nhiễm độc hại và khí nhà kính. “

Ở khu vực Nam bán cầu, việc đốt chất thải đang được coi là một giải pháp khắc phục các vấn đề về chất thải nhanh chóng. Tuy nhiên, những lợi ích giả định của nó không thể vượt qua các chi phí về sức khỏe, kinh tế và môi trường đối với các thành phố và cộng đồng.

Trong “Thông điệp vì lợi ích của công chúng”, Tiến sĩ Emmanuel đã chứng minh những nỗi sợ hãi và nhấn mạnh rằng các lò đốt rác không thực hiện được lời hứa của họ. “Ngay cả khi các chính phủ áp dụng các tiêu chuẩn khí thải quốc tế, điều đó cũng không đảm bảo rằng lượng khí thải nguy hại sẽ không được thải ra, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi không có năng lực kỹ thuật để giám sát phát thải liên tục.”

Ở Việt Nam, lò đốt rác được đưa vào sử dụng như một cách thức để kiểm soát rác thải do quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Tiến sĩ  Quách Thị Xuân, điều phối viên của Liên minh Không Rác Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam là nơi có các lò đốt quy mô lớn và nhỏ nói chung – chúng đốt hơn 500 tấn rác thải mỗi ngày. Điều đáng lo ngại là ngay cả ở châu Âu, nơi có các tiêu chuẩn cao, đã có sự ghi nhận về việc các lò đốt rác thải tạo ra khí nhà kính, dioxin và furan”.

Các lò đốt rác sử dụng chất thải dễ cháy như nhựa. Phần lớn các chất thải này được làm từ nhiên liệu hóa thạch, nhựa được đốt trong các lò đốt sẽ tạo ra thêm hơn 850 triệu tấn khí nhà kính cho bầu khí quyển – tương đương với mức ô nhiễm gây ra bởi 189 nhà máy nhiệt điện than có công suất 500 megawatt mới. Trong khi đó, Tiến sĩ Xuân lưu ý rằng khoảng một nửa lượng rác thải đô thị ở Việt Nam và các khu vực còn lại của châu Á là rác hữu cơ, chúng nên được ủ làm phân compost thay vì đốt.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng khí thải độc hại có thể được gây ra từ việc vận hành không thành công vì rác thải có chất lượng thấp. Tiến sĩ Xuân cho biết thêm, “ở Việt Nam và các khu vực còn lại của châu Á, thành phần rác nhựa và các vật liệu dễ cháy khác chỉ chiếm 20-30% tổng số chất thải”.

“Nhiệt trị và hiệu suất thu hồi năng lượng của các lò đốt chất thải rất kém. Chúng ta đốt rất nhiều vật liệu hữu ích trong khi không tạo ra đủ năng lượng ” – Tiến sĩ giải thích. Những lò đốt này cũng lấy đi các nguồn tài nguyên có thể được tái chế, tái sử dụng hoặc dùng cho mục đích khác – và nó ảnh hưởng đến sinh kế của các ngành dựa vào tái chế và thu hồi vật liệu.”

Một báo cáo do GAIA công bố cho biết rằng các lò đốt rác có mâu thuẫn với lĩnh vực thu gom rác thải vì nó lấy đi các vật liệu có giá trị như nhựa, bìa cứng, giấy và vải dệt mà lẽ ra được thu gom bởi các công nhân môi trường và người nhặt rác do đó làm gián đoạn sinh kế và nguồn thu nhập của họ.

Trong báo cáo “Mô hình Không Chất Thải và Phục hồi Kinh Tế: Tiềm năng tạo việc làm của các giải pháp từ Mô hình Không Chất Thải”, GAIA ước tính rằng nhiều việc làm hơn có thể được tạo ra nhờ các hoạt động sửa chữa, tái sử dụng, tái chế và ủ phân compost; so với những hoạt động chỉ tập trung vào đốt và chôn lấp chất thải. Ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra ít nhất 18.000 việc làm bằng cách áp dụng hệ thống Mô hình Không Chất Thải.

Nhắc lại báo cáo của GAIA và cảm nhận của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lò đốt rác thải, Froilan Grate, điều phối viên GAIA ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Đốt rác không phải là một giải pháp kỳ diệu. Trên thực tế, các lò đốt rác sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa tàn phá vốn đã bao gồm chất thải độc hại, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Trong khi đó, bằng cách chọn Mô Hình Không Chất Thải, chúng ta sẽ tiết kiệm được các nguồn tài nguyên quý giá, cung cấp việc làm và tránh bị bó buộc vào các hợp đồng dài hạn khiến nền kinh tế của các thành phố trở nên cạn kiệt. Vì môi trường và công bằng xã hội, Mô Hình Không Chất Thải chính là giải pháp cần thực hiện.

###

“Phơi bày sự thật về đốt rác thải” là một thông điệp được đưa ra vì lợi ích của công chúng kéo dài trong 5 phút do Liên minh Toàn cầu về Giải pháp Thay thế Lò đốt (GAIA) Châu Á Thái Bình Dương thực hiện với sự hỗ trợ từ Pacific Environment. Thông điệp này được chỉ đạo bởi đạo diễn người Philippines từng đoạt giải thưởng, Ray Gibraltar và sự hỗ trợ kỹ thuật và hoạt hình được cung cấp bởi Awestruck Productions – một nhóm các nhà làm phim trẻ và tài năng đến từ Negros Oriental, Philippines.